Registry klientských informací, konkrétní případ klientky

Jak jsem slíbil, tak dnes publikuji první z řady článků s tématikou financí. Mým prvním počinem bude článek na téma bankovní a nebankovní registry klientských informací.

Myšlenku na napsání tohoto článku byla nedávná reportáž v jednom nejmenovaném investigativním pořadu, kde rodina byla okolnostmi donucena k čerpání úvěru od pochybné společnosti, která pochopitelně své závazky nesplnila a rodina tímto žádný úvěr nezískala a naopak přišla o nemalou finanční částku.

Zde vystává otázka jak je možné, že takto pochybné firmy, které parazitují na lidském neštěstí mohou existovat a čile prosperovat? Proč jsou lidé nuceni tyto společnosti kontaktovat a využívat jejich služeb? Bohužel jak je v naší zemi vcelku běžné, řeší se následek nikoliv příčina a touto příčinou bych nazval současný systém fungování bankovních a nebankovních registrů klientských informací.  

Co vůbec jsou tyto registry a proč vlastně existují? Registry sdružují informace o platební morálce a o dluzích dotčených subjektů a to jak fyzických osob tak i osob právnických. Informace zanesené v těchto registrech posléze využívají například banky aby si mohli lidově řečeno občana proklepnout  jak je na tom s placením svých smluvních závazků. Až do této chvíle na tom nespatřuji nic špatného.  Naprosto rozumím snahám bank a úvěrových společností o svou vlastní ochranu před chronickými neplatiči a záměrnými podvody. Taktéž rozumím postoji bank k zachování fungování registrů a informacím o potencionálním navyšování úrokových sazeb pokud by banky neměly možnost si klienta prověřit.  Nicméně nemohu pochopit systém jak tyto registry fungují.

Podělím se s Vámi o jeden konkrétní příklad, který v současné době vehementně řeším. Klientka mne požádala o pomoc při sloučení takzvané konsolidaci půjček.  Nicméně s klientkou jsme zjistili, že je její jméno zaneseno v jednom z registrů klientských informací.  Důvodem pro zapsání do registrů byla pozdně uhrazená faktura za telekomunikační služby. Ovšem tento závazek byl již dávno uhrazen a po více než půl roce je klientka stále zapsaná v registru a to zcela zbytečně. Tento fakt jí znemožňuje aby svoji finanční situaci odpovědně řešila a nepřímo jí žene do spárů již zmíněných pochybných nebankovních úvěrových společností.

Registr klientských informací je velmi lukrativní business, který se schovává za ochranu právnických osob před neplatiči a podvodníky.  Nejsou to státem vedené ani regulované orgány, jedná se o soukromé subjekty, které generuje zajímavé zisky z poskytování výpisů a informací o záznamech.  Člověk se může do registru dostat za nezaplacenou složenku, na kterou zapomněl. A jak tento systém funguje? Velmi jednoduše, samotný registr by neměl naprosto žádnou právní oporu vás do seznamu zapsat, pokud byste při podpisu smlouvy například s telefonním operátorem nesouhlasili se zpracováním osobních údajů a předávání těchto údajů třetím stranám. Takto dáváte svým podpisem souhlas s tím, že Vás v případě zhoršené platební morálky firma, u které máte smlouva nechá do registru zapsat.

Řekneme, že se snad blýská na lepší časy. Úřad pro ochranu osobních údajů začal řešit oprávněnost záznamů a zatím to vypadá, že by se podmínky zápisu a výmazu z registru měli rapidně změnit. Domnívám se, že by takové řešení mohlo mnoha lidem výrazně ulehčit jejich finanční situaci. S klientkou tedy válčíme abychom docílili vymazání jejího jména z registrů a aby bylo možné konsolidovat její úvěry a zlepšit její situaci.

Abych to na závěr shrnul tak podle mého názoru  podstata registrů negativních klientských informací je v pořádku, nicméně co není v pořádku je provedení jakým způsobem tyto registry fungují. Zde vidím jasný prostor pro zlepšení a zefektivnění aby nedocházelo k výše zmíněným situacím kdy člověk na pokraji svých sil požádá o úvěr neseriozní společnost.

Jaké jsou Vaše zkušenosti a názory?